۹۵/۰۳/۱۹

معرفی چارچوب TOGAF

چارچوب های معماری سازمانی: چارچوب ها در معماری سازمانی ابزارهایی جهت طبقه بندی توصیف هایی از جنبه ها و حوزه های سازمان به شما می روند. […]
۹۵/۰۳/۱۸

مجموعه آیات قرآنی شامل دستورات مستقیم خداوند به دو زبان فارسی و انگلیسی

به نام خدا مجموعه آیات قرآنی شامل دستورات مستقیم خداوند به دو زبان فارسی و انگلیسی Collection of Quranic Verses Including Direct Commands from God با […]
۹۵/۰۳/۱۲

آموزش تنظیماتی که بر اثر روی داد خاصی اجرا می شوند

توضیح مقدار (value    ) تنظیم (Attribute    ) زمانی که بر روی دکمه mouse     کلیک می شود کد مورد نظر اجرا می شود . script onclick زمانی که بر […]
۹۵/۰۳/۱۲

رازهایی برای رسیدن به حقیقت زندگی

رازهایی برای رسیدن به حقیقت زندگی راز اول: ‌تمامی آن‌چه به منظور خوشحالی و خوشبختی واقعی بدان نیاز داریم، در درون ماست. راز دوم: تصویر ذهنی […]