۹۵/۰۳/۱۱

آموزش ساخت دکمه کشویی

آموزش ساخت دکمه کشویی (نمونه بسیار ساده) : همانطور که در با لا هم دیدید فرض کنید که یک دکمه را سا خته اید و می […]
۹۵/۰۳/۱۱

کاربردی دیگر از دکمه های فعال

کاربردی دیگر از دکمه های فعال : همانطور که در انیمیشن هم مشاهده کردید زمانی که نشانگر mouse     شما بر روی قسمت آبی می رود مربع […]
۹۵/۰۳/۱۱

کنترل کردن اشیاء با کیبورد

آموزش ساخت Drums     : ممکن است اگر بر روی دکمه help     این انیمیشن نرفته باشید فکر کنید که فقط یک عکس ساده باشد اما اگر دکمه […]
۹۵/۰۳/۱۱

دکمه های متحرک

آموزش دکمه های فعال (دکمه هایی که دارای انیمیشن هستند) : همانطور که در این انیمیشن هم مشاهده می کنید وقتی که نشانگر Mouse     شما بر […]