۹۵/۰۳/۱۱

روش کار با کدهای کنترلی nextFrame و prevFrame

روش کار با کدهای کنترلی nextFrame      و prevFrame : انیمیشنی را که مشاهده کردید در واقع از تعدادی تصویر پشت سر هم درست شده است […]
۹۵/۰۳/۱۱

نگاهی مختصر به آدرس دهی نسبی

آموزش ساخت Engine     (نگاهی مختصر به آدرس دهی نسبی) : این انیمیشن از لحاظ گرافیکی و کار با فریم ها بسیار ساده می باشد و تنها […]
۹۵/۰۳/۱۱

کار با Sceneها

آموزش ساخت Photo Album     : همانطور که در این فیلم مشاهده کردید شما وقتی روی هر عکس کلیک می کنید بزرگ شده آن عکس را در […]
۹۵/۰۳/۱۱

آموزش کار با Mask

آموزش کار با Mask     (ساخت کالیدسکوپ) : اگر چه بحث در ارتباط با Mask و کار بردهای آن به ساعت وقت نیاز مند است اما شاید […]